OPVOEDING & BEGELEIDING  5DE EN 6DE JAAR (DUBBELE FINALITEIT)

Let op: De lessentabel voor het 6de jaar treed pas in werking vanaf het schooljaar 2024 – 2025.

Voor de huidige lessentabel van het 6de jaar moet je terug naar “STUDIEAANBOD”.

Vijfde jaar

Zesde jaar

Engels

2

2

Frans

2

2

Nederlands

2

3

Aardrijkskunde

1

-

Natuurwetenschappen

1

1

Wiskunde

2

2

Artistieke opvoeding

1

-

Geschiedenis

-


2

Maatschappelijke vorming

-

1

Economie

-

1

Pedagogiek

2

1

Toegepaste psychologie

2

1

Indirecte zorg

1

-

Voeding

1

-

Opvoedkunde

6

3

Verzorging

1

1

Stage**

2

6

Lichamelijke opvoeding

2

2

Levensbeschouwing

2

2

Leerlab

2

1

Lifelab

-

1

Totaal

32u

32u

*Tijdens deze uren krijgen de leerlingen methodieken aangeleerd i.v.m. “leren leren”, gaan ze onder begeleiding aan de slag met leerstof waarmee ze het nog wat moeilijk hebben, verdiepen ze zelfstandig in leerstof die ze goed onder de knie hebben en is er ruimte om via projecten te werken rond de interesses van de leerlingen.