3DE JAAR DUBBELE FINALITEIT

Nederlands

4

4


4

Nederlands Taalvaardigheid

-

2

-

Frans

3

3

2

Engels

3

3

2

Duits

2

-

-

Natuurwetenschappen

1

1

1

Anatomie

-

-

2

Wiskunde

3

3

3

Ruimtelijk bewustzijn

1

1

1

Sociale Geografie

1

-

-

Toerismedoelen

8

-

-

Historisch bewustzijn - Burgerschap

1

1

1

Economische en Financiële Competenties

1

1

1

Toegepaste economie

-

7

-

Toegepaste informatica

-

2

-

Pedagogisch handelen

-

-

4

Gezinstechnieken

-

-

3

Voedingstechnieken

-

-

4

Levensbeschouwing

2

2

2

Lichamelijke opvoeding

2

2

2

Totaal

32u

32u

32u

4DE JAAR DUBBELE FINALITEIT

Onze lessentabellen voor het 4de jaar dubbele finaliteit zijn aan de finale fase toe. Deze zullen niet veel verschillen van die van het 3de jaar en zullen binnenkort online beschikbaar zijn.