3DE JAAR ARBEIDSMARKT

Nederlands

3

3

Nederlandse Communicatievaardigheden

2

-

Frans

2

2

Franse Communicatievaardigheden

1

-

Engels

1

1

Engelse Communicatievaardigheden

2

-

Project Algemene Vakken

4

4

Toegepaste economie

10

3

Toegepaste informatica

3

-

Pedagogisch handelen

-

7

Gezinstechnieken

-

3

Voedingstechnieken

-

8

Levensbeschouwing

2

2

Lichamelijke opvoeding

2

2

Totaal

32u

32u

4DE JAAR ARBEIDSMARKT

Onze lessentabellen voor het 4de jaar arbeidsmarkt zijn aan de finale fase toe. Deze zullen niet veel verschillen van die van het 3de jaar en zullen binnenkort online beschikbaar zijn.