Leerlingen die een arbeidsmarktgerichte richting volgen, worden voorbereid om na het afstuderen meteen te gaan werken.

3DE JAAR ARBEIDSMARKT

Engels

4

-

Frans

1

2

Nederlands

5

3

PAV Wetenschappen - Wiskunde

3

3

PAV Cultuur - Burgerschap - Geschiedenis

2

2

Toegepaste informatica

4

1

Toegepaste economie

9

-

Huishoudkunde

-

8

Opvoedkunde

-

6

Verzorging

-

3

Lichamelijke opvoeding

2

2

Levensbeschouwing

2

2

Differentiatie*

2

2

Totaal

34u

34u

*Tijdens deze uren krijgen de leerlingen methodieken aangeleerd i.v.m. “leren leren”, gaan ze onder begeleiding aan de slag met leerstof waarmee ze het nog wat moeilijk hebben, verdiepen ze zelfstandig in leerstof die ze goed onder de knie hebben en is er ruimte om via projecten te werken rond de interesses van de leerlingen.

4DE JAAR ARBEIDSMARKT

Engels

4

-

Frans

1

2

Nederlands

5

3

PAV Wetenschappen - Wiskunde

4

4

PAV Cultuur - Burgerschap - Geschiedenis

2

2

Toegepaste informatica

3

-

Toegepaste economie

9

-

Huishoudkunde

-

8

Opvoedkunde

-

6

Verzorging

-

3

Lichamelijke opvoeding

2

2

Levensbeschouwing

2

2

Differentiatie*

2

2

Totaal

34u

34u

*Tijdens deze uren krijgen de leerlingen methodieken aangeleerd i.v.m. “leren leren”, gaan ze onder begeleiding aan de slag met leerstof waarmee ze het nog wat moeilijk hebben, verdiepen ze zelfstandig in leerstof die ze goed onder de knie hebben en is er ruimte om via projecten te werken rond de interesses van de leerlingen.