EEN SCHOOLDAG BIJ KOMPAZ

07.30 - 08.20

De school is open.  De leerlingen zijn welkom in de studie of op de speelplaats.  
Er is toezicht vanaf 08.00 uur.

08.20 - 08.25

De leerlingen vormen rijen op de voorziene plaatsen.

08.25 - 09.15

1ste lesuur

09.15 - 10.05

2de lesuur

10.05 - 10.55

3de lesuur

10.55 - 11.10

pauze

11.10 - 12.00

4de lesuur

12.00 - 12.50

5de lesuur

12.50 - 13.40

Lunchpauze

13.40 - 14.30

6de lesuur

14.30 - 15.20

7de lesuur

15.20 - 16.10

8ste lesuur

studie/huiswerkklas 1ste graad*

*uitgezonderd vrijdag