BIJ KOMPAZ HEBBEN WE EEN VISIE

Onze visie is gestoeld op 5 pijlers. Zij zijn onze koersbepalers: verbondenheid, contextrijk leren, betrokkenheid, eigenaarschap en talentontwikkeling.

360° JEZELF KUNNEN ZIJN

Iedereen haalt positieve energie en inspiratie uit samen dingen realiseren. Dat is op school niet anders. In een klimaat van respect en vertrouwen maken wij goede afspraken en voel jij je op je gemak. Wij kijken met een onbevooroordeelde en nieuwsgierige blik naar jou. Wij verwachten dat jij ook zo kijkt naar je medeleerlingen en leerkrachten. We houden van open en respectvolle communicatie. Zeg ons wat er op je hart ligt, wat je interesseert, wat je nodig hebt. Wij zijn flexibel om af te wijken van het geplande, zodat we aan jouw behoeften kunnen tegemoetkomen. Als jij op school goed in je vel zit, dan voel je je verbonden met je klas en je leerkrachten en zal je des te meer leren.

#VERBONDENHEID

BESTEMMING IN ZICHT

Je zit gemotiveerd in de lessen omdat je goed weet waarom je iets leert. Onze leerkrachten bouwen hun lessen op in herkenbare en inspirerende leeromgevingen. Ze geven je betekenisvolle taken die jouw interesse prikkelen en je uitdagen om echt bij te leren.

Studeren is soms bergen schoolwerk verzetten. Omdat er veel ruimte is voor interactie, creativiteit en samenwerken ben jij hiervoor positief gemotiveerd. Jij hebt je bestemming en de weg ernaartoe goed in het vizier.

#CONTEXTRIJK LEREN

SAMEN ONDERWEG

Een school is eigenlijk één grote leerfabriek, een samenwerkende vennootschap waarin iedereen zich engageert om het beste van zichzelf te geven. Jij hebt zin om op ontdekking te gaan en enthousiaste leerkrachten staan klaar om je de weg te wijzen. Als iedereen zich met gedrevenheid smijt dan is het klasgebeuren een prachtige wisselwerking van met en van elkaar leren. Je voelt je groeien in je talenten en leert jezelf beter kennen. Je stapt met goesting door de schoolpoort, omdat je je betrokken voelt en daardoor simpelweg voldoening haalt uit naar school gaan.

#BETROKKENHEID

GRENZEN VERLEGGEN

Eigenaarschap is niet de makkelijkste maar wel een erg nobele waarde om ook in je verdere leven aandacht voor te hebben. We moedigen je aan om het lef en het vertrouwen te ontwikkelen om keuzes te maken en daar de verantwoordelijkheid voor te dragen. Dat is een leerproces. Je leert feedback geven en aanvaarden. Je hebt een duidelijk zicht op de stappen die je zet en de vorderingen die je maakt. Gaandeweg voel je je gewaardeerd en erkend en durf je eigen keuzes maken. Je neemt tijdens projecten en groepswerk een rol op die je ligt en van waaruit je grenzen leert verleggen. We geloven er sterk in dat als je je leerproces in eigen handen neemt, je intrinsiek gemotiveerder bent. Dat leidt niet alleen tot betere resultaten, maar geeft je ook een positief zelfbeeld.

#EIGENAARSCHAP

EVENAAR JE DROMEN

Waar je goed in bent, dat doe je meestal graag. Maar waar liggen je talenten? En ben je al voldoende uitgedaagd om ze te ontdekken? Wij geloven dat je talenten dé springplank zijn naar jouw beste groeipad, zowel op school als daarbuiten. We leren jou je interesses en successen maar ook je minder sterke punten te benoemen. Met competentiegericht onderwijs kunnen we achterstand wegwerken en verdieping aanbieden voor wie uitdaging nodig heeft. We volgen jou dus op de voet en beseffen dat je leerbehoeften constant evolueren. Het is onze missie om jouw talent boven te halen en dat in te zetten als grondstof voor je persoonlijke ontwikkeling. We hopen dat dat je de drive geeft om je leer- en sleutelcompetenties te behalen en je dromen waar te kunnen maken.

# TALENTONTWIKKELING

BIJ KOMPAZ HEBBEN WE EEN VISIE

Onze visie is gestoeld op 5 pijlers. Zij zijn onze koersbepalers: verbondenheid, contextrijk leren, betrokkenheid, eigenaarschap en talentontwikkeling.

360° JEZELF KUNNEN ZIJN

Iedereen haalt positieve energie en inspiratie uit samen dingen realiseren. Dat is op school niet anders. In een klimaat van respect en vertrouwen maken wij goede afspraken en voel jij je op je gemak. Wij kijken met een onbevooroordeelde en nieuwsgierige blik naar jou. Wij verwachten dat jij ook zo kijkt naar je medeleerlingen en leerkrachten. We houden van open en respectvolle communicatie. Zeg ons wat er op je hart ligt, wat je interesseert, wat je nodig hebt. Wij zijn flexibel om af te wijken van het geplande, zodat we aan jouw behoeften kunnen tegemoetkomen. Als jij op school goed in je vel zit, dan voel je je verbonden met je klas en je leerkrachten en zal je des te meer leren.

#VERBONDENHEID

BESTEMMING IN ZICHT

Je zit gemotiveerd in de lessen omdat je goed weet waarom je iets leert. Onze leerkrachten bouwen hun lessen op in herkenbare en inspirerende leeromgevingen. Ze geven je betekenisvolle taken die jouw interesse prikkelen en je uitdagen om echt bij te leren.

Studeren is soms bergen schoolwerk verzetten. Omdat er veel ruimte is voor interactie, creativiteit en samenwerken ben jij hiervoor positief gemotiveerd. Jij hebt je bestemming en de weg ernaartoe goed in het vizier.

#CONTEXTRIJK LEREN

SAMEN ONDERWEG

Een school is eigenlijk één grote leerfabriek, een samenwerkende vennootschap waarin iedereen zich engageert om het beste van zichzelf te geven. Jij hebt zin om op ontdekking te gaan en enthousiaste leerkrachten staan klaar om je de weg te wijzen. Als iedereen zich met gedrevenheid smijt dan is het klasgebeuren een prachtige wisselwerking van met en van elkaar leren. Je voelt je groeien in je talenten en leert jezelf beter kennen. Je stapt met goesting door de schoolpoort, omdat je je betrokken voelt en daardoor simpelweg voldoening haalt uit naar school gaan.

#BETROKKENHEID

GRENZEN VERLEGGEN

Eigenaarschap is niet de makkelijkste maar wel een erg nobele waarde om ook in je verdere leven aandacht voor te hebben. We moedigen je aan om het lef en het vertrouwen te ontwikkelen om keuzes te maken en daar de verantwoordelijkheid voor te dragen. Dat is een leerproces. Je leert feedback geven en aanvaarden. Je hebt een duidelijk zicht op de stappen die je zet en de vorderingen die je maakt. Gaandeweg voel je je gewaardeerd en erkend en durf je eigen keuzes maken. Je neemt tijdens projecten en groepswerk een rol op die je ligt en van waaruit je grenzen leert verleggen. We geloven er sterk in dat als je je leerproces in eigen handen neemt, je intrinsiek gemotiveerder bent. Dat leidt niet alleen tot betere resultaten, maar geeft je ook een positief zelfbeeld.

#EIGENAARSCHAP

EVENAAR JE DROMEN

Waar je goed in bent, dat doe je meestal graag. Maar waar liggen je talenten? En ben je al voldoende uitgedaagd om ze te ontdekken? Wij geloven dat je talenten dé springplank zijn naar jouw beste groeipad, zowel op school als daarbuiten. We leren jou je interesses en successen maar ook je minder sterke punten te benoemen. Met competentiegericht onderwijs kunnen we achterstand wegwerken en verdieping aanbieden voor wie uitdaging nodig heeft. We volgen jou dus op de voet en beseffen dat je leerbehoeften constant evolueren. Het is onze missie om jouw talent boven te halen en dat in te zetten als grondstof voor je persoonlijke ontwikkeling. We hopen dat dat je de drive geeft om je leer- en sleutelcompetenties te behalen en je dromen waar te kunnen maken.

#EIGENAARSCHAP