BIJ KOMPAZ HEBBEN WE EEN VISIE

Jongeren in een veilige omgeving begeleiden, om zich te ontplooien tot zelfbewuste, zelfredzame en kritische mensen.

Dit stelt hen in staat om actief en op een zorgzame en respectvolle manier te participeren in een snel veranderende, diverse samenleving.

VEILIGE OMGEVING

Een omgeving waar de jongere de kans krijgt om te proberen, vallen en opstaan, met de nodige ondersteuning van het Kompaz-team.

ZELFBEWUST

Weten en beseffen:

 • over welke kennis en vaardigheden hij/zij beschikt.
 • wat zijn/haar behoeften zijn.
 • wat zijn/haar ambities zijn en wat bij hem/haar past.
 • wat hem/haar motiveert en demotiveert.
 • welke normen en waarden hij/zij heeft.
 • wat zijn sterktes en zwaktes zijn.
 • wat eigen verantwoordelijkheden zijn.

ZELFREDZAAM

De jongere is autonoom, competent en kan probleemoplossend handelen.

KRITISCH

Je eigen denkkaders en die van anderen in vraag durven stellen en zo een onderbouwde mening vormen.

ZORGZAAM

Zichzelf en anderen aandacht geven, verzorgen, luisteren en helpen.

RESPECTVOL

Oprecht en verbindend in relatie gaan met zichzelf, anderen en de omgeving.

PARTICIPEREN

Actief willen deelnemen en bijdragen op alle niveaus.

DIVERS

Taal, cultuur, levensbeschouwing, seksuele geaardheid, …

BIJ KOMPAZ HEBBEN WE EEN VISIE

Jongeren in een veilige omgeving begeleiden, om zich te ontplooien tot zelfbewuste, zelfredzame en kritische mensen.

Dit stelt hen in staat om actief en op een zorgzame en respectvolle manier te participeren in een snel veranderende, diverse samenleving.

VEILIGE OMGEVING

Een omgeving waar de jongere de kans krijgt om te proberen, vallen en opstaan, met de nodige ondersteuning van het Kompaz-team.

ZELFBEWUST

Weten en beseffen:

 • over welke kennis en vaardigheden hij/zij beschikt.
 • wat zijn/haar behoeften zijn.
 • wat zijn/haar ambities zijn en wat bij hem/haar past.
 • wat hem/haar motiveert en demotiveert.
 • welke normen en waarden hij/zij heeft.
 • wat zijn sterktes en zwaktes zijn.
 • wat eigen verantwoordelijkheden zijn.

ZELFREDZAAM

De jongere is autonoom, competent en kan probleemoplossend handelen.

KRITISCH

Je eigen denkkaders en die van anderen in vraag durven stellen en zo een onderbouwde mening vormen.

ZORGZAAM

Zichzelf en anderen aandacht geven, verzorgen, luisteren en helpen.

RESPECTVOL

Oprecht en verbindend in relatie gaan met zichzelf, anderen en de omgeving.

PARTICIPEREN

Actief willen deelnemen en bijdragen op alle niveaus.

DIVERS

Taal, cultuur, levensbeschouwing, seksuele geaardheid, …