ONS STUDIEAANBOD

Op Kompaz maak je in de eerste graad kennis met bijna alle leerdomeinen: taal en cultuur, STEM, economie en organisatie, maatschappij en welzijn en sport. Zo kan je vanaf het derde middelbaar een specifiekere keuze maken. Die keuze maak je zelf en met kennis van zaken, maar niet alleen. Want Kompaz, dat is samen richting kiezen.

ONS STUDIEAANBOD

Op Kompaz maak je in de eerste graad kennis met bijna alle leerdomeinen: taal en cultuur, STEM, economie en organisatie, maatschappij en welzijn en sport. Zo kan je vanaf het derde middelbaar een specifiekere keuze maken. Die keuze maak je zelf en met kennis van zaken, maar niet alleen. Want Kompaz, dat is samen richting kiezen.

TWEEDE GRAAD

Door de vernietiging van de eindtermen en de bijsturing van de minimumdoelen, is de lessentabel voor het derde middelbaar ook aangepast.

De lessentabel voor het vierde middelbaar blijft in het schooljaar 2023 – 2024 nog behouden.

5de jaar

In het schooljaar 2023 – 2024 vindt de onderwijshervorming van het vijfde middelbaar plaats.

We hebben onze studierichtingen aangepast naar hoe het volgend schooljaar zal zijn.

Dit zal in het schooljaar 2024 – 2025 verder doorgetrokken worden naar het zesde middelbaar.

Ondertussen kan je onze vernieuwde lessentabellen voor het vijfde middelbaar hier terugvinden.