7DE JAAR BSO

Nederlands

2

-

Frans

2

2

Engels

2

-

Dactylografie

3

-

Kantoortechnieken

5

-

Stage

8

-

Project Algemene Vakken

6

6

Opvoedkunde

-

4

Opvoedkunde Praktijk

-

2

Opvoedkunde Stage

-

6

Verzorging

-

1

Verzorging Praktijk

-

1

Verzorging Stage

-

4

Kinderzorg Stage

-

2

Expressie

-

2

Levensbeschouwing

2

2

Lichamelijke opvoeding

2

2

Totaal

32u

34u