7DE JAAR KANTOORADMINISTRATIE & GEGEVENSBEHEER

Kantooradministratie & gegevensbeheer

Nederlands

2

Frans

2

Engels

2

Dactylografie

3

Kantoortechnieken

5

Stage

8

Project Algemene Vakken

6

Levensbeschouwing

2

Lichamelijke opvoeding

2

Totaal

32u