ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN 3DE EN 4DE JAAR (DOORSTROOM)

economische
wetenschappen

Nederlands

4

Frans

3

Engels

3

Biologie

1

Chemie

1

Fysica

1

Wiskunde

5

Ruimtelijk bewustzijn

1

Economische en Financiële Competenties

1

Economie

4

Historisch bewustzijn

2

Vrije ruimte*

2

Levensbeschouwing

2

Lichamelijke opvoeding

2

Totaal

32u

*Tijdens deze uren krijgen leerlingen de kans om hun talenten te ontdekken of verder uit te diepen door te kiezen voor een extra vak zoals Spaans, drama & literatuur, kunst & cultuur, sport of wetenschappen.