Leerlingen die een doorstroomrichting volgen, worden voorbereid om later verder te studeren in het hoger of universitair onderwijs.

3DE JAAR DOORSTROOM

Latijn

4

-

-

-

-

-

Duits

-

-

2

-

-

-

Engels

3

3

4

3

3

3

Frans

3

3

4

3

3

3

Nederlands

4

4

4

4

4

4

Aardrijkskunde

1

1

1

1

1

1

Natuurwetenschappen

-

-

-

-

2

2

Biologie

1

2

1

1

-

-

Chemie

1

2

1

1

-

-

Fysica

1

2

1

1

-

-

STEM

-

1

-

-

-

-

Wiskunde

4

4

4

4

4

4

Toegepaste informatica

1

1

1

1

1

1

Economie

-

-

-

2

2

-

Bedrijfswetenschappen

-

-

-

2

3

-

Filosofie

-

-

-

-

-

1

Gedragswetenschappen

-

-

-

-

2

Cultuurwetenschappen

-

-

-

-

1

Esthetica

-

-

-

-

-

1

Artistieke opvoeding

1

1

1

1

1

1

Geschiedenis

2

2

2

2

2

2

Lichamelijke opvoeding

2

2

2

2

2

2

Levensbeschouwing

2

2

2

2

2

2

Differentiatie*

2

2

2

2

2

2

Totaal

32u

32u

32u

32u

32u

32u

*Tijdens deze uren krijgen de leerlingen methodieken aangeleerd i.v.m. “leren leren”, gaan ze onder begeleiding aan de slag met leerstof waarmee ze het nog wat moeilijk hebben, verdiepen ze zelfstandig in leerstof die ze goed onder de knie hebben en is er ruimte om via projecten te werken rond de interesses van de leerlingen.

4DE JAAR DOORSTROOM (2024 – 2025)

Hier zie je de lessentabel die in de toekomst gebruikt zal worden.
Voor de lessentabel van schooljaar 2023 – 2024 moet je even naar beneden scrollen.

Latijn

4

-

-

-

-

-

Duits

-

-

2

-

-

-

Engels

3

3

4

3

3

3

Frans

3

3

4

3

3

3

Nederlands

4

4

5

4

4

4

Communicatiewetenschappen

-

-

1

-

-

-

Aardrijkskunde

1

1

1

1

1

1

Natuurwetenschappen

-

-

-

-

2

2

Biologie

1

2

1

1

-

-

Chemie

1

2

1

1

-

-

Fysica

1

2

1

1

-

-

STEM

-

1

-

-

-

-

Wiskunde

6

6

4

6

4

4

Informaticawetenschappen

-

1

-

1

1

-

Economie

-

-

-

2

2

-

Bedrijfswetenschappen

-

-

-

2

3

-

Filosofie

-

-

-

-

-

1

Gedragswetenschappen

-

-

-

3

Cultuurwetenschappen

-

-

-

2

Esthetica

-

-

-

-

-

1

Geschiedenis

2

2

2

2

2

2

Lichamelijke opvoeding

2

2

2

2

2

2

Levensbeschouwing

2

2

2

2

2

2

Differentiatie*

2

2

2

2

2

2

Totaal

32u

33u

32u

33u

31u

32u

*Tijdens deze uren krijgen de leerlingen methodieken aangeleerd i.v.m. “leren leren”, gaan ze onder begeleiding aan de slag met leerstof waarmee ze het nog wat moeilijk hebben, verdiepen ze zelfstandig in leerstof die ze goed onder de knie hebben en is er ruimte om via projecten te werken rond de interesses van de leerlingen.

4DE JAAR DOORSTROOM (2023 – 2024)

Latijn

4

-

-

-

-

-

Duits

-

-

2

-

-

-

Engels

3

3

4

3

3

3

Frans

3

3

4

3

3

3

Nederlands

4

4

5

4

4

4

Aardrijkskunde

1

1

1

1

1

1

Biologie

1

2

1

1

1

1

Chemie

1

2

1

1

1

1

Fysica

1

2

1

1

1

1

STEM

-

1

-

-

-

-

Wiskunde

5

5

4

5

4

4

Economische wiskunde

-

-

-

-

1

-

Economie (specifiek gedeelte)

-

-

-

4

4

-

Filosofie

-

-

-

-

-

1

Gedragswetenschappen

-

-

-

3

Esthetica

-

-

-

-

-

1

Artistieke opvoeding

1

1

1

1

1

1

Geschiedenis

2

2

2

2

2

2

Maatschappelijke vorming

1

1

1

1

1

1

Lichamelijke opvoeding

2

2

2

2

2

2

Levensbeschouwing

2

2

2

2

2

2

Differentiatie*

1

1

1

1

1

1

Totaal

32u

32u

32u

32u

32u

32u

*Tijdens deze uren krijgen de leerlingen methodieken aangeleerd i.v.m. “leren leren”, gaan ze onder begeleiding aan de slag met leerstof waarmee ze het nog wat moeilijk hebben, verdiepen ze zelfstandig in leerstof die ze goed onder de knie hebben en is er ruimte om via projecten te werken rond de interesses van de leerlingen.