BEDRIJFSWETENSCHAPPEN 3DE EN 4DE JAAR (DOORSTROOM)

Let op:De lessentabel voor het 4de jaar treed pas in werking vanaf het schooljaar 2024 – 2025.

Voor de huidige lessentabel van het 4de jaar moet je even naar beneden scrollen.

Derde jaar

Vierde jaar

Engels

3

3

Frans

3

3

Nederlands

4

4

Aardrijkskunde

1

1

Natuurwetenschappen

2

2

Wiskunde

4

4

Artistieke opvoeding

1

-

Geschiedenis

2

2

Toegepaste informatica

1

-

Informaticawetenschappen

-

1

Economie

2

2

Bedrijfswetenschappen

3

3

Lichamelijke opvoeding

2

2

Levensbeschouwing

2

2

Differentiatie*

2

2

Totaal

32u

31u

*Tijdens deze uren krijgen de leerlingen methodieken aangeleerd i.v.m. “leren leren”, gaan ze onder begeleiding aan de slag met leerstof waarmee ze het nog wat moeilijk hebben, verdiepen ze zelfstandig in leerstof die ze goed onder de knie hebben en is er ruimte om via projecten te werken rond de interesses van de leerlingen.

BEDRIJFSWETENSCHAPPEN 4DE JAAR (2023 – 2024)

Vierde jaar

Engels

3

Frans

3

Nederlands

4

Aardrijkskunde

1

Biologie

1

Chemie

1

Fysica

1

Wiskunde

4

Economische wiskunde

1

Economie

-

Economie (specifiek gedeelte)

4

Artistieke opvoeding

1

Geschiedenis

2

Maatschappelijke vorming

1

Lichamelijke opvoeding

2

Levensbeschouwing

2

Differentiatie*

1

Totaal

32u

*Tijdens deze uren krijgen de leerlingen methodieken aangeleerd i.v.m. “leren leren”, gaan ze onder begeleiding aan de slag met leerstof waarmee ze het nog wat moeilijk hebben, verdiepen ze zelfstandig in leerstof die ze goed onder de knie hebben en is er ruimte om via projecten te werken rond de interesses van de leerlingen.