3DE GRAAD ASO – WETENSCHAPPEN WISKUNDE

Wetenschappen - Wiskunde

Nederlands 

4

Frans

3

Engels

2

Aardrijkskunde

2

Biologie

2

Chemie

2

Fysica

2

Wetenschappelijk Werk

2

Wiskunde

7

Geschiedenis

2

Levensbeschouwing

2

Lichamelijke opvoeding

2

Totaal

32u