3DE GRAAD ASO

Latijn

Latijn

4

4

4

Nederlands 

4

4

4

Frans

3

4

4

Engels

2

3

3

Duits

-

3

3

Aardrijkskunde

1

1

1

Biologie

1

-

-

Chemie

2

-

-

Fysica

2

-

-

Natuurwetenschappen

-

2

2

Wiskunde

7

3

5

Cultureel bewustzijn 

-

2

-

Geschiedenis

2

2

2

Levensbeschouwing

2

2

2

Lichamelijke opvoeding

2

2

2

Totaal

32u

32u

32u

*De (3u) of (5u) staat voor het aantal uren wiskunde in deze studierichting.

Wetenschappen

Nederlands 

4

4

Frans

3

4

Engels

2

3


Duits

-

2

Aardrijkskunde

2

2

Biologie

2

2

Chemie

2

2

Fysica

2

2

Wetenschappelijk Werk

2

-

Wiskunde

7

5

Geschiedenis

2

2

Levensbeschouwing

2

2

Lichamelijke opvoeding

2

2

Totaal

32u

32u

Economie

Nederlands 

4

4

4

Frans

3

4

4

Engels

2

3

3

Duits

-

3

3

Aardrijkskunde

1

1

1

Biologie

1

-

-

Chemie

2

-

-

Fysica

2

-

-

Natuurwetenschappen

-

2

2

Wiskunde

7

3

5

Geschiedenis

2

2

2

Economie

4

4

4

Economie
(complementair deel)

-

2

-

Levensbeschouwing

2

2

2

Lichamelijke opvoeding

2

2

2

Totaal

32u

32u

32u

*De (3u) of (5u) staat voor het aantal uren wiskunde in deze studierichting.

Humane wetenschappen

Nederlands 

4

Frans

3

Engels

2

Duits

2

Aardrijkskunde

1

Natuurwetenschappen

2

Wiskunde

3

Geschiedenis

2

Cultuurwetenschappen

4

Gedragswetenschappen

3

Plastische opvoeding

2

Levensbeschouwing

2

Lichamelijke opvoeding

2

Totaal

32u