3DE GRAAD ASO – ECONOMIE MODERNE TALEN

Economie - Moderne talen (3u)

Economie - Moderne talen (5u)

Nederlands 

4

4

Frans

4

4

Engels

3

3

Duits

3

3

Aardrijkskunde

1

1

Natuurwetenschappen

2

2

Wiskunde

3

5

Geschiedenis

2

2

Economie

4

4

Economie
complementair deel

2

-

Levensbeschouwing

2

2

Lichamelijke opvoeding

2

2

Totaal

32u

32u