3DE GRAAD ASO – LATIJN MODERNE TALEN

Latijn - Moderne talen (3u)*

Latijn - Moderne talen (5u)*

Latijn

4

4

Nederlands 

4

4

Frans

4

4

Engels

3

3

Duits

3

3

Aardrijkskunde

1

1

Natuurwetenschappen

2

2

Wiskunde

3

5

Cultureel bewustzijn 

2

-

Geschiedenis

2

2

Levensbeschouwing

2

2

Lichamelijke opvoeding

2

2

Totaal

32u

32u

*De (3u) of (5u) staat voor het aantal uren wiskunde in deze studierichting.