3 GRAAD ASO – HUMANE WETENSCHAPPEN 5DE & 6DE JAAR

5HW

6HW

Nederlands 

4

4

Frans

3

3

Engels

2

2

Duits

2

2

Aardrijkskunde

1

1

Natuurwetenschappen

2

2

Wiskunde

3

3

Geschiedenis

2

2

Cultuurwetenschappen

3

4

Gedragswetenschappen

4

3

Plastische opvoeding

2

2

Levensbeschouwing

2

2

Lichamelijke opvoeding

2

2

Totaal

32u

32u