3DE GRAAD ASO – HUMANE WETENSCHAPPEN

Zesde jaar

Nederlands 

4

Frans

3

Engels

2

Duits

2

Aardrijkskunde

1

Natuurwetenschappen

2

Wiskunde

3

Geschiedenis

2

Cultuurwetenschappen

4

Gedragswetenschappen

3

Plastische opvoeding

2

Levensbeschouwing

2

Lichamelijke opvoeding

2

Totaal

32u