Leerlingen die een richting in de dubbele finaliteit volgen, worden voorbereid om later verder te studeren in het hoger onderwijs of om na het afstuderen meteen te gaan werken.

5DE JAAR DUBBELE FINALITEIT

Engels

4

3

2

2

Frans

4

3

2

2

Nederlands

3

2

2

2

Aardrijkskunde

1

1

1

1

Natuurwetenschappen

1

1

1

1

Wiskunde

2

3

2

2

Artistieke opvoeding

1

1

1

1

Toeristische geografie

3

-

-

-

Toerisme

7

-

-

-

Economie

-

2

-

-

Bedrijfswetenschappen

-

2

-

-

Toegepaste economie

-

7

-

-

Toegepaste informatica

-

1

-

-

Toegepaste biologie

-

-

2

-

Pedagogiek

-

-

3

2

Toegepaste psychologie

-

-

3

2

Indirecte zorg

-

-

1

1

Voeding

-

-

1

1

Opvoedkunde

-

-

1

6

Verzorging

-

-

7

1

Stage**

blokstage

-

-

2

Lichamelijke opvoeding

2

2

2

2

Levensbeschouwing

2

2

2

2

Vrije ruimte*

2

2

2

-

Leerlab

2

2

2

2

Totaal

32u

32u

32u

32u

*Tijdens deze uren krijgen de leerlingen methodieken aangeleerd i.v.m. “leren leren”, gaan ze onder begeleiding aan de slag met leerstof waarmee ze het nog wat moeilijk hebben, verdiepen ze zelfstandig in leerstof die ze goed onder de knie hebben en is er ruimte om via projecten te werken rond de interesses van de leerlingen.

**Leerlingen uit de studierichting “Toerisme” zullen ook stage moeten lopen in de vorm van een “blokstage” (= één of meerdere volledige weken stage).

6DE JAAR DUBBELE FINALITEIT

Hier zie je de lessentabel zoals ze nu opgesteld is voor het schooljaar 2024 – 2025.

Engels

4

2

2

Frans

4

2

2

Nederlands

3

3

3

Natuurwetenschappen

1

1

1

Wiskunde

2

2

2

Geschiedenis

2

2

2

Maatschappelijke vorming

1

1

1

Toeristische geografie

2

-

-

Toerisme

6

-

-

Economie

1

3

1

Bedrijfswetenschappen

-

2

-

Toegepaste economie

-

7

-

Toegepaste informatica

-

1

-

Opvoedkunde

-

-

1

Verzorging

-

-

3

Stage**

blokstage

blokstage

8

Lichamelijke opvoeding

2

2

2

Levensbeschouwing

2

2

2

Vrije ruimte*

2

2

2

Totaal

32u

32u

32u

*Tijdens deze uren krijgen de leerlingen methodieken aangeleerd i.v.m. “leren leren”, gaan ze onder begeleiding aan de slag met leerstof waarmee ze het nog wat moeilijk hebben, verdiepen ze zelfstandig in leerstof die ze goed onder de knie hebben en is er ruimte om via projecten te werken rond de interesses van de leerlingen.

**Leerlingen uit de studierichtingen “Toerisme” en “Bedrijfsorganisatie” zullen ook stage moeten lopen in de vorm van een “blokstage” (= één of meerdere volledige weken stage).