MAATSCHAPPIJ & WELZIJN 3DE EN 4DE JAAR (DUBBELE FINALITEIT)

Maatschappij & Welzijn

Nederlands

4

Frans

2

Engels

2

Natuurwetenschappen

1

Anatomie

2

Wiskunde

3

Ruimtelijk bewustzijn

1

Historisch bewustzijn - Burgerschap

1

Economische en Financiële Competenties

1

Pedagogisch handelen

4

Gezinstechnieken

3

Voedingstechnieken

4

Levensbeschouwing

2

Lichamelijke opvoeding

2

Totaal

32u