Leerlingen die een richting in de dubbele finaliteit volgen, worden voorbereid om later verder te studeren in het hoger onderwijs of om na het afstuderen meteen te gaan werken.

3DE JAAR DUBBELE FINALITEIT

Engels

4

3

2

Frans

4

4

2

Nederlands

3

4

3

Aardrijkskunde

1

1

1

Natuurwetenschappen

1

1

1

Wiskunde

3

3

3

Artistieke opvoeding

1

1

1

Toeristische geografie

2

-

-

Toerisme

6

-

-

Toegepaste economie

-

6

-

Toegepaste informatica

1

3

1

Huishoudkunde

-

-

4

Opvoedkunde

-

-

4

Verzorging

-

-

4

Lichamelijke opvoeding

2

2

2

Levensbeschouwing

2

2

2

Differentiatie*

2

2

2

Totaal

32u

32u

32u

*Tijdens deze uren krijgen de leerlingen methodieken aangeleerd i.v.m. “leren leren”, gaan ze onder begeleiding aan de slag met leerstof waarmee ze het nog wat moeilijk hebben, verdiepen ze zelfstandig in leerstof die ze goed onder de knie hebben en is er ruimte om via projecten te werken rond de interesses van de leerlingen.

4DE JAAR DUBBELE FINALITEIT

Engels

4

3

2

Frans

4

4

2

Nederlands

4

4

3

Natuurwetenschappen

1

1

1

Wiskunde

2

2

2

Geschiedenis

2

2

2

Maatschappelijke vorming

1

1

1

Toeristische geografie

2

-

-

Toerisme

6

-

-

Toegepaste informatica

-

2

-

Toegepaste economie

-

7

-

Toegepaste biologie

-

-

1

Huishoudkunde

-

-

4

Opvoedkunde

-

-

4

Verzorging

-

-

4

Lichamelijke opvoeding

2

2

2

Levensbeschouwing

2

2

2

Differentiatie*

2

2

2

Totaal

32u

32u

32u

*Tijdens deze uren krijgen de leerlingen methodieken aangeleerd i.v.m. “leren leren”, gaan ze onder begeleiding aan de slag met leerstof waarmee ze het nog wat moeilijk hebben, verdiepen ze zelfstandig in leerstof die ze goed onder de knie hebben en is er ruimte om via projecten te werken rond de interesses van de leerlingen.