BEDRIJF & ORGANISATIE 3DE EN 4DE JAAR (DUBBELE FINALITEIT)

Bedrijf & Organisatie

Nederlands

4

Nederlands Taalvaardigheid

2

Frans

3

Engels

3

Natuurwetenschappen

1

Wiskunde

3

Ruimtelijk bewustzijn

1

Historisch bewustzijn - Burgerschap

1

Economische en Financiële Competenties

1

Toegepaste economie

7

Toegepaste informatica

2

Levensbeschouwing

2

Lichamelijke opvoeding

2

Totaal

32u