5DE & 6DE JAAR HANDEL

5HA

6HA

Nederlands

3

3

Frans

3

3

Engels

3

3

Duits

2

2

Aardrijkskunde

1

1

Wiskunde

2

2

Geschiedenis

1

1

Economie

-

2

Toegepaste economie

6

5

Boekhouden

4

2

Toegepaste informatica

2

-

Dactylografie

2

2

Verkooptechnieken

1

2

Stage

-

2

Levensbeschouwing

2

2

Lichamelijke opvoeding

2

2

Totaal

34u

34u