3DE GRAAD TSO – HANDEL

Handel

Nederlands

3

Frans

3

Engels

3

Duits

2

Aardrijkskunde

1

Wiskunde

2

Geschiedenis

1

Economie

2

Toegepaste economie

5

Boekhouden

2

Dactylografie

2

Verkooptechnieken

2

Stage

2

Levensbeschouwing

2

Lichamelijke opvoeding

2

Totaal

34u