6DE JAAR BSO

Nederlands

2

-

Frans

3

2

Engels

2

-

Toegepaste economie

2

-

Boekhouden

2

-

Toegepaste informatica

2

-

Dactylografie

3

-

Public Relations

1

-

Kantoortechnieken

1

-

Stage

8

-

Project Algemene Vakken

4

4

Huishoudkunde Theorie

-

1

Huishoudkunde Praktijk

-

2

Huishoudkunde Stage

-

2

Opvoedkunde

-

4

Opvoedkunde Stage

-

2

Verzorging

-

5

Verzorging Praktijk

-

2

Verzorging Stage

-

6

Expressie

-

2

Levensbeschouwing

2

2

Lichamelijke opvoeding

2

2

Totaal

34u

36u