BASISZORG & ONDERSTEUNING 5DE EN 6DE JAAR (ARBEIDSMARKT)

Let op: De lessentabel voor het 6de jaar treed pas in werking vanaf het schooljaar 2024 – 2025.

Voor de huidige lessentabel van het 6de jaar moet je terug naar “STUDIEAANBOD”.

Vijfde jaar

Zesde jaar

Frans

2

2

Nederlands

3

3

PAV Wetenschappen - Wiskunde

3

2

PAV Cultuur - Burgerschap - Geschiedenis - Economie

2

3

Stage**

8

8

Opvoedkunde

3

3

Verzorging

2

2

Indirecte zorg

3

2

Voeding

2

3

Lichamelijke opvoeding

2

2

Levensbeschouwing

2

2

Vrije ruimte*

2

2

Totaal

34u

34u

*Tijdens deze uren krijgen de leerlingen methodieken aangeleerd i.v.m. “leren leren”, gaan ze onder begeleiding aan de slag met leerstof waarmee ze het nog wat moeilijk hebben, verdiepen ze zelfstandig in leerstof die ze goed onder de knie hebben en is er ruimte om via projecten te werken rond de interesses van de leerlingen.

**Naast een aantal lesuren stage per week zullen deze leerlingen ook “blokstages” moeten doen (= één of meerdere volledige weken stage).