Leerlingen die een arbeidsmarktgerichte richting volgen, worden voorbereid om na het afstuderen meteen te gaan werken.

5DE JAAR ARBEIDSMARKT

Engels

2

-

Frans

-

2

Nederlands

3

3

PAV Wetenschappen - Wiskunde

3

3

PAV Cultuur - Burgerschap - Geschiedenis - Economie

2

2

Logistiek

14

-

Stage**

4

8

Opvoedkunde

-

3

Verzorging

-

2

Indirecte zorg

-

3

Voeding

-

2

Lichamelijke opvoeding

2

2

Levensbeschouwing

2

2

Vrije ruimte*

2

2

Totaal

34u

34u

*Tijdens deze uren krijgen de leerlingen methodieken aangeleerd i.v.m. “leren leren”, gaan ze onder begeleiding aan de slag met leerstof waarmee ze het nog wat moeilijk hebben, verdiepen ze zelfstandig in leerstof die ze goed onder de knie hebben en is er ruimte om via projecten te werken rond de interesses van de leerlingen.

**Naast een aantal lesuren stage per week zullen deze leerlingen ook “blokstages” moeten doen (= één of meerdere volledige weken stage).

6DE JAAR ARBEIDSMARKT

Hier zie je de lessentabel zoals ze nu opgesteld is voor het schooljaar 2024 – 2025.

Engels

2

-

Frans

-

2

Nederlands

3

3

PAV Wetenschappen - Wiskunde

2

2

PAV Cultuur - Burgerschap - Geschiedenis - Economie

3

3

Logistiek

10

-

Stage**

8

8

Opvoedkunde

-

3

Verzorging

-

2

Indirecte zorg

-

2

Voeding

-

3

Lichamelijke opvoeding

2

2

Levensbeschouwing

2

2

Vrije ruimte*

2

2

Totaal

34u

34u

*Tijdens deze uren krijgen de leerlingen methodieken aangeleerd i.v.m. “leren leren”, gaan ze onder begeleiding aan de slag met leerstof waarmee ze het nog wat moeilijk hebben, verdiepen ze zelfstandig in leerstof die ze goed onder de knie hebben en is er ruimte om via projecten te werken rond de interesses van de leerlingen.

**Naast een aantal lesuren stage per week zullen deze leerlingen ook “blokstages” moeten doen (= één of meerdere volledige weken stage).