A-STROOM LESSENTABEL 1A en 2A

Leerlingen die een getuigschrift lager onderwijs hebben behaald, mogen starten in de A-stroom.

1A

2A

Basisvorming

27u

25u

Engels

2

2

Frans

3

3

Nederlands

5

4

Aardrijkskunde

1

1

Natuurwetenschappen

2

1

Techniek

2

2

Wiskunde

5

4

Artistieke opvoeding

1

1

Geschiedenis

1

2

Maatschappelijke vorming

1

-

Socio-economische initiatie

-

1

Lichamelijke opvoeding

2

2

Levensbeschouwing

2

2

Basisoptie

5u

Klassieke talen 
of
Moderne talen en
wetenschappen*

-

5

Keuzegedeelte

5u

2u

Initiatie Latijn 
of
Project Moderne talen

2

-

Remediëring en
proefmodules**

2

2

Titularisuur***

1

-

* KT: De leerlingen volgen 5 uur verdieping Latijn, cultuur uit de Oudheid en basis van oud-Grieks.

MT: De leerlingen volgen 3 uur talen (Frans, Engels, Nederlands) en 2 uur wetenschappen in verschillende projecten.

** De leerlingen starten met een project omtrent ‘mediawijsheid’, nadien volgen er proefmodules van meerdere weken over studierichtingen binnen de domeinen Sport, Kunst & Crea, Maatschappij & Welzijn, Economie & Organisatie en STEM-Wetenschappen. Tussen iedere proefmodule is er een korte periode waar wordt ingezet op remediëring waar wordt ingezet op vakken waarbij het moeilijker gaat.

*** De leerlingen behandelen samen met de klastitularis verschillende onderwerpen om sociale en relationele vaardigheden te ontwikkelen. Hier worden ook technieken voor “leren leren” aangebracht.