A-STROOM LESSENTABEL 1A en 2A

1A

2A

Basisvorming

27u

25u

Engels

2

2

Frans

3

3

Nederlands

5

4

Ruimtelijk bewustzijn

1

1

Natuurwetenschappen-STEM

2

1

Techniek-STEM

2

2

Wiskunde-STEM

5

4

Historisch bewustzijn

1

2

Cultureel bewustzijn

1

1

Burgerschap

1

-

Economie

-

1

Lichamelijke opvoeding

2

2

Levensbeschouwing

2

2

Basisoptie

5u

Klassieke talen 
of
Moderne talen en
wetenschappen*

-

5

Keuzegedeelte

5u

2u

Klassieke talen 
of
Moderne talen

2

-

Differentiatie en
proefmodules**

3

2

* De leerlingen volgen 3 uur talen (Frans, Engels, Nederlands) en 2 uur wetenschappen in verschillende projecten.

** De leerlingen volgen in blokken van enkele weken remediëring voor wiskunde en Nederlands afgewisseld met proefmodules over Sport, Kunst & Crea, Maatschappij & Welzijn, Economie & Organisatie.