B-STROOM LESSENTABEL 1B en 2B

1B

2B

Basisvorming

27u

20u

Engels

2

2

Frans

3

3

Nederlands

3

2

Techniek-STEM

2

2

Historisch bewustzijn

2

1

Burgerschap

1

-

Economie

1

1

Natuurwetenschappen-STEM

2

1

Ruimtelijk bewustzijn

2

1

Wiskunde-STEM

3

3

Cultureel bewustzijn

1

1

Lichamelijke opvoeding

3

2

Levensbeschouwing

2

2

Basisoptie

10

Economie en organisatie

-

5

Maatschappij en welzijn

-

5

Keuzegedeelte

5u

2u

Module moderne talen
en communicatie

2

-

Differentiatie en
proefmodules**

3

2

** De leerlingen volgen in blokken van enkele weken remediëring voor wiskunde en Nederlands afgewisseld met proefmodules over Sport, Kunst & Crea, Maatschappij & Welzijn, Economie & Organisatie.