B-STROOM LESSENTABEL 1B en 2B

De leerlingen die nog geen getuigschrift lager onderwijs hebben behaald, volgen les in de B-stroom.

1B

2B

Basisvorming

27u

20u

Engels

2

2

Frans

3

3

Nederlands

3

2

Aardrijkskunde

2

1

Natuurwetenschappen

2

1

Techniek

3

2

Wiskunde

3

3

Artistieke opvoeding

1

1

Geschiedenis

2

1

Maatschappelijke vorming

1

-

Socio-economische initiatie

1

1

Lichamelijke opvoeding

2

2

Levensbeschouwing

2

2

Basisoptie

10

Economie en organisatie

-

5

Maatschappij en welzijn

-

5

Keuzegedeelte

5u

2u

Projecturen

2

-

Remediëring en
proefmodules**

2

2

Titularisuur***

1

-

** De leerlingen starten met een project omtrent ‘mediawijsheid’, nadien volgen er proefmodules van meerdere weken over studierichtingen binnen de domeinen Sport, Kunst & Crea, Maatschappij & Welzijn, Economie & Organisatie en STEM-Wetenschappen. Tussen iedere proefmodule is er een korte periode waar wordt ingezet op remediëring waar wordt ingezet op vakken waarbij het moeilijker gaat.

*** De leerlingen behandelen samen met de klastitularis verschillende onderwerpen om sociale en relationele vaardigheden te ontwikkelen. Hier worden ook technieken voor “leren leren” aangebracht.