5DE JAAR KANTOOR

5KA

Nederlands

2

Frans

3

Engels

2

Toegepaste economie

2

Boekhouden

2

Toegepaste informatica

2

Dactylografie

4

Public Relations

1

Kantoortechnieken

4

Stage

4

Project Algemene Vakken

4

Levensbeschouwing

2

Lichamelijke opvoeding

2

Totaal

34u